Pentru comenzi şi alte informaţii vă rugăm să trimiteti email la qme1995@yahoo.com
sau sa sunaţi la numarul de telefon 0723.678.617
 

Cromoterapia

Până nu de mult se considera că în timpul somnului organismul intră într-o stare de relaxare, iar consumul de energie se reduce la minimum. S-a constatat însă că lucrurile nu stau aşa. Intervalele de somn profund caracterizate de emisia undelor cerebrale delta (1–4 Hz) sunt perioade active ale organismului ce implică un consum energetic ridicat. De ce mobilizează corpul atâta energie pentru aceste momente putem înţelege mai uşor plecând de la modelul oriental al structurării fiinţei umane. Acesta presupune existenţa a cel puţin trei corpuri:

  • Mer, corpul de lumină, aura
  • Ka, corpul informaţional, suflet, spirit
  • Ba, corpul biologic, material

Ba, corpul material, este caracterizat de tot ce se întâmplă la nivel electromagnetic, celular. Este, din păcate, singurul de care cei mai mulţi dintre noi suntem conştienţi.

Ka, corpul informaţional, este caracterizat de nivelul fizic neutrinic şi cuprinde tot universul de informaţii necesare funcţionării celui material, biologic. Biserica ne aminteşte de el atunci când vorbeşte despre suflet, spirit.

Mer, corpul de lumină, aura, este un câmp electromagnetic interferenţial staţionar şi are rolul de a face cuplarea între cele două. Îl găsim zugrăvit în icoane în jurul sfinţilor atât în religia creştină cât şi în cea musulmană, hindusă şi budistă.

Un cuplaj (în sanscrită, Yoga) cât mai bun, între corpul material şi cel informaţional, conduce la o stare de sănătate optimă.

Cromoterapia, folosită de mii de ani de civilizaţii am fi tentaţi să spunem mai puţin evoluate, ascunde un mare secret. Cu cît aura (corpul de lumină, Mer) care reprezintă ţinta cromoterapiei, este mai puternică, cu atît informaţia aflată în Ka (corpul informaţional) este mai corect respectată în organismul fiinţei.

Dar ce este aura?

Studiile făcute de-a lungul secolelor XIX şi XX, au dus la concluzia că aura este un câmp electromagnetic interferenţial rezonant, care pătrunde şi învăluie orice structură biologică.

Ea are rolul primordial în a transmite şi păstra datele stocate în corpul informational, Ka, relativ la arhitectura spaţio-temporală necesară existenţei fiinţelor în plan material. Aici găsim informaţiile începând cu structurarea ADN-ului, până la ritmurile metabolice.

Cromoterapia poate însemna un mare pas înainte în medicina actuală. Din păcate, astăzi majoritatea formelor de tratament recuperatoriu sunt încă dominate de chimismul primitiv al medicinei alopate, propus şi susţinut de marile concerne farmaceutice occidentale…

Aparatele Spiriduş® HC sunt instrumente foarte puternice în menţinerea funcţionalităţii corpului dumneavoastră la parametri optimi. Combinând terapia în pulsuri magnetice cu cromoterapia modulată în domeniul ELF de frecvenţe, Spiriduş®-ul HC asigură un pompaj energetic atât în fiziologic, corpul biologic, Ba, prin terapia în pulsuri magnetice, cât şi în Mer, aură, biocâmp, aşa cum numesc oamenii de ştiinţă filoruşi corpul de lumină.

Aura, fiind un câmp electromagnetic interferenţial rezonant, este caracterizată de zone tridimensionale de maxim şi minim ale valorilor intensităţii câmpului. La un contrast bun, raport maxim-minim corespunzător, aura asigură un transfer optim al informaţiei din corpul astral (suflet, Ka) etc. în cel material, electromagnetic, biologic, Ba, etc.

În cazul unei aure dezechilibrate, cu un contrast prea mic sau prea mare în anumite domenii de frecvenţă, culori, încep să se manifeste malfuncţionalităţi fiziologice. Maximele electromagnetice ale aurei, care asigură catalizarea reacţiilor fizico-chimice din organismele biologice pot fi prea slabe sau prea intense. Dinamismul reacţiilor metabolice, asigurat de frecvenţele specifice activităţii ADN-ului, de generare şi selectare a structurilor proteice, enzimatice, etc. corespunzând ciclurilor fizico-chimice celulare poate fi şi el perturbat.

Totalitatea proceselor fizico-chimice metabolice celulare este caracterizată de un spectru de frecvenţe electromagnetice de emisie şi absorbţie, care au rolul de a întreţine integritatea aurei (Mer, biocâmpului). Când ritmul acestor procese scade sau este prea rapid, aura, de asemenea are de suferit. Chakrele nu mai au viteza de rotaţie optimă, în exprimare orientală.

În acest caz, putem interveni din exterior cu o radiaţie electromagnetică corespunzatoare, care să restabilească parametrii optimi ai aurei. Acest lucru îl realizăm folosind Spiriduş®-ul HC. Radiaţia electromagnetică emisă de aparat în frecvenţe adecvate readuce în aură (biocâmp, Mer, corpul de lumină) contrastul şi ritmurile ce asigură buna funcţionalitate a organismului biologic uman.

 
Copyright © 2005-2013 MAC Electro Industrial CIF: RO5749122 Nr.R.C.: J40/10250/1994 - toate drepturile rezervate
Spiriduş® Marcă înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 57110/2003, 57111/2003, 58761/2004
Certificat ISO 9001 cu nr. 9863 C